Lichamelijke klachten

Ieder mens heeft van tijd tot tijd last van lichamelijke klachten. Hierbij kan gedacht worden aan vermoeidheid, hoofdpijn of rugpijn. Vaak gaan deze klachten vanzelf over of kan een arts of fysiotherapeut de klachten behandelen. In sommige gevallen gaan de klachten niet over en/of kan er geen lichamelijke aandoening gevonden worden die de klachten voldoende verklaart. Dit kan als gevolg hebben dat men negatieve gedachten ontwikkelt over de ernst en gevolgen van de klachten en de toekomst somber inziet.

Vanwege het uitblijven van een oplossing voor het verminderen van de klachten wordt vaak het leven aangepast aan de lichamelijke klachten, waarbij situaties uit de weg gegaan worden die de klachten kunnen verergeren. Dit zorgt ervoor dat men wordt beperkt in het functioneren en men vaak ook minder plezier beleefd. Op korte termijn kunnen deze aanpassingen zorgen voor vermindering van de klachten, maar op lange termijn blijven de klachten vaak bestaan. Ook kunnen de lichamelijke klachten diverse andere klachten als gevolg hebben, zoals angstklachten of somberheid.

Behandeling
Cognitieve gedragstherapie wordt gebruikt bij de behandeling van lichamelijke klachten, met als doel het optimaliseren van de omstandigheden voor het herstel van de klachten. Hierbij worden gedachten over (de gevolgen van) de lichamelijke klachten in kaart gebracht, besproken en wordt (waar nodig) geleerd om deze te wijzigen. Door te experimenteren met gedrag worden de gedachten getoetst en komt men tot gedachten die helpen om beter met de lichamelijke klachten om te gaan. De behandeling wordt, afhankelijk van de klachten, ‘op maat gemaakt’.

Voor meer informatie
– https://www.vgct.nl/vgct.nl/public/over-cgt/brochures-voor-volwassenen