Slaapproblemen

Bij slaapproblemen kan onder andere gedacht worden aan moeite met inslapen of doorslapen, te vroeg wakker worden, angstige dromen of de angst om te stikken tijdens het slapen. Als gevolg hiervan kan men zich sterk vermoeid gaan voelen en last krijgen van verschillende andere klachten, zoals prikkelbaarheid en concentratieproblemen. Slaapproblemen kunnen op zichzelf staan, maar komen ook regelmatig voor bij andere psychische problemen zoals somberheid, angstklachten en overbelastingsklachten.

Behandeling
De behandeling van slapeloosheid (insomnia) wordt niet vergoed door de zorgverzekering als er geen andere psychische klachten aanwezig zijn. Wanneer de slaapproblemen onderdeel zijn van een andere psychische stoornis, zoals bij een depressie of een paniekstoornis, dan wordt in de behandeling van deze klachten ook aandacht besteed aan de slaapproblemen. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van cognitieve gedragstherapie. Er wordt informatie gegeven over gedragingen en omstandigheden die een goede nachtrust bevorderen en er kan gebruik gemaakt worden van ontspanningsoefeningen. Gedachten en houdingen met betrekking tot slapen worden onderzocht en zo nodig bijgesteld. Wanneer dat passend is bij de klachten kunnen er oefeningen gedaan worden die leiden tot minder piekeren.