Somberheid en depressie

Iedereen heeft wel eens een slechte dag of voelt zich verdrietig naar aanleiding van een nare gebeurtenis. Vaak gaat dit na een of twee dagen weer over. In sommige gevallen blijft somberheid langer aanwezig en/of komt de somberheid terug na een korte periode waarin men zich beter voelt. Er kan dan sprake zijn van een depressie. Een depressie wordt gekenmerkt door somberheid en/of verlies van interesse en plezier. Ook kan er sprake zijn van verminderde of juist een toegenomen eetlust, slaapproblemen of overmatige slaapbehoefte, rusteloosheid/gejaagdheid of vertraging, vermoeidheid, nergens energie voor hebben, schuldgevoelens, gevoelens van waardeloosheid, concentratieproblemen, besluiteloosheid en gedachten aan de dood/zelfdoding en/of plannen voor zelfdoding. Niet alle kenmerken hoeven aanwezig te zijn bij een depressie. De kenmerken veroorzaken sterke lijdensdruk die veel invloed heeft op het dagelijks functioneren.

Behandeling
Afhankelijk van de ernst van de depressie kan de behandeling bestaan uit cognitieve gedragstherapie (in behandelgesprekken) en/of het gebruik van medicatie. Bij behandeling middels cognitieve gedragstherapie wordt er gewerkt aan het oppakken van activiteiten die voorheen plezierig waren of voldoening gaven en het opsporen van verkeerde denkpatronen (bijvoorbeeld negatieve gedachten) en leert men deze om te buigen. Tot slot wordt er aandacht besteed aan het voorkomen van een terugval. Indien medicijnen nodig zijn, kan dit worden opgestart in overleg met de huisarts en/of een van de psychiaters die bij Perspectief werkzaam zijn.

Voor meer informatie:
https://www.vgct.nl/vgct.nl/public/over-cgt/patienteninformatie/depressie
https://nedkad.nl/voor-patienten-en-belangstellenden/depressie/
https://www.psychischegezondheid.nl/depressiecentrum