Stemmingsstoornissen

 Iedereen heeft wel eens een slechte dag of voelt zich verdrietig. Vaak gaat dit na een paar dagen weer over. Soms blijft somberheid langer aanwezig of komt het terug na een korte periode waarin je je beter voelt. Als dit het geval is, kan er sprake zijn van een depressie.

Wat is een stemmingsstoornis?

Een depressie is te herkennen aan verschillende kenmerken, zoals;

  • somberheid
  • verlies van interesses en plezier
  • nergens meer energie voor hebben
  • verminderde of toegenomen eetlust
  • slaapprobemen
  • vermoeidheid
  • rusteloosheid, gejaagdheid of vertraging
  • gedachten aan de dood of zelfdoding
  • plannen voor zelfdoding

Niet alle kenmerken hoeven aanwezig te zijn bij een depressie. Wel veroorzaken de kenmerken een sterke lijdensdruk die veel invloed heeft op het dagelijks functioneren.

Je leest meer informatie over een depressie op de websites van het VGCT, Nedkad en Psychiche Gezondheid.

Hoe wordt een stemmingsstoornis behandeld?

Afhankelijk van de ernst van de depressie kan de behandeling ontstaat uit cognitieve gedragstherapie (CGT) en/of het gebruik van medicatie.

Bij een behandeling middels cognitieve gedragstherapie werk je aan het oppakken van activiteiten die je voorheen leuk vond om te doen. We sporen niet-helpende denkpatronen, zoals negatieve gedachten, op en je leert hoe je deze kunt ombuigen. Ook besteden we aandacht aan terugvalpreventie. Hierbij kijken we hoe je een terugval kan voorkomen.

Als er medicijnen nodig zijn, wordt er medicatie opgestart in overleg met de psychiater of de huisarts. Het opstarten van medicatie gaat in overleg met jou.

Wat behandelen wij niet?

Ondanks het feit dat we bij heel veel klachten kunnen helpen, zijn wij niet voor alle problemen de juiste partij. Zo hebben wij geen crisisdienst en kunnen wij mensen met ernstige suïcidaliteit niet helpen. Wanneer je serieuze en/of ernstige gedachten aan zelfdoding ervaart, verwijzen wij naar daartoe gespecialiseerde instellingen in de omgeving. 

Neem zelfmoordgedachten serieus

Denk je aan zelfdoding? Neem dat serieus en blijf er niet mee rondlopen.

Je kunt altijd contact opnemen met de Hulplijn van 113 Zelfmoordpreventie (0800-0113). Deze hulplijn is dag en nacht voor jou bereikbaar.  

 

Wil je meer weten over een behandeltraject bij Perspectief?

Je kunt op werkdagen contact opnemen met ons secretariaat of een e-mail aan de locatie.