Wat doen we niet?

Ondanks het feit dat we bij heel veel klachten kunnen helpen, zijn wij niet voor alle problemen de juiste partij.

Bent u benieuwd of wij u kunnen helpen en wilt u hierover graag telefonisch contact? Bel dan met ons secretariaat via 088-6460300. Wij staan u graag te woord.

U leest hieronder meer over onze exclusiecriteria.

Geen crisisdienst

Omdat wij niet over een crisisdienst beschikken, onze expertise op bepaalde terreinen ontoereikend is en onze psychiaters slechts beperkt aanwezig zijn, kunnen wij mensen met ernstige suïcidaliteit, verslavingsproblematiek, eetproblemen, bipolaire en/of psychotische stoornissen niet in behandeling nemen.

Daarnaast kunnen wij geen onderzoek naar dyslexie en dyscalculie doen en voeren we intelligentieonderzoek alleen uit als er ook onderzoek naar andere klachten nodig is.

Wanneer u deze klachten heeft verwijzen wij naar daartoe gespecialiseerde instellingen in de omgeving. 

Screening

Bij overige problematiek zal met behulp van een telefonische screening of intakegesprek worden nagegaan of Perspectief op dat moment de juiste zorg kan bieden of dat een andere vorm van hulp beter past.