Opvoedingsproblematiek

Twijfels over de juiste aanpak kunnen in elke opvoedsituatie ontstaan, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van druk of tegendraads gedrag bij een kind, of wanneer hij of zij zich niet wil houden aan de gestelde afspraken. Dit kan ouders het gevoel geven dat ze de strijd moeten aangaan met hun kind, zonder dat zij dit zelf willen. De sfeer in huis wordt vaak negatief beïnvloed en ouders kunnen zich machteloos, somber of gestrest gaan voelen.

Behandeling
Vaak zoeken ouders bij de beschreven problemen hulp voor het betreffende kind, of heeft de ouder zichzelf aangemeld in verband met psychische klachten. Wanneer de klachten bij het kind of de ouder het gevolg lijken te zijn van problematiek in de interactie binnen het gezin, kan systeemtherapie worden toegepast. Wanneer de problemen meer het gevolg zijn van individuele psychische problemen bij het kind of de ouder wordt individuele behandeling aangeboden om daaraan te werken, eventueel in combinatie met systeemtherapie.