Intelligentieonderzoek

 

In een intelligentieonderzoek kijken we met behulp van een aantal verschillende taken naar jouw sterke en minder sterke kanten en krijgen daarmee zicht op je niveau van functioneren. Dit onderzoek kan helpen om te ontdekken waar je problemen vandaan komen. Deze taken bestaan uit taalopdrachten en doe-taken. Dit intelligentie-onderzoek wordt enkel afgenomen binnen de context van een onderzoek naar persoonlijkheid, ADHD of autisme (ASS).