Psychodiagnostisch onderzoek

Bij volwassenen

 

Inleiding

Bij Psychologenpraktijk Perspectief kan psychologisch onderzoek plaatsvinden. Psychodiagnostisch onderzoek wordt ingezet als jij en je behandelaar of je verwijzer hier aanleiding toe zien. Veel voorkomende redenen voor psychologisch onderzoek zijn het ervaren van klachten, bijvoorbeeld aandachtsproblemen of sociale problemen, die al je hele leven lijken te bestaan of het ervaren van terugkerende psychische klachten waarvan de oorzaak niet helemaal duidelijk is. Door middel van psychodiagnostiek proberen we een verklaring en/of een naam te vinden voor wat je ervaart zodat je daarmee beter aansluitende hulp kunt krijgen.

Misschien kijk je uit naar het onderzoek, of zie je er juist tegenop. Hieronder kan je informatie vinden over het psychologisch onderzoek en de praktische gang van zaken. Je weet wat je dan kan verwachten. Tijdens het onderzoek krijg je de gelegenheid om vragen te stellen.

 

Aanmeldingsfase

Wanneer er door jou en je verwijzer (meestal is dit je huisarts of behandelaar) aanleiding gezien wordt om psychologisch onderzoek in te zetten word je hiervoor naar ons verwezen.

 • Externe aanmelding: Indien je nog niet bij onze praktijk in behandeling bent krijg je na aanmelding een (online) screeningsgesprek met één van onze onderzoekers. Deze onderzoeker gaat in dit gesprek met jou na wat precies je hulpvraag is en of psychodiagnostisch onderzoek bij onze praktijk hetgeen is wat daarop aansluit. Indien het antwoord hierop nee is geeft de screenende onderzoeker je een advies over wat een passendere stap is. Indien het antwoord hierop ‘ja’ is laat de screenende onderzoeker je op onze wachtlijst plaatsen. Een indicatie van de wachttijd vind je hier.
 • Interne aanmelding: Indien je al bij onze praktijk in behandeling bent word je door je behandelaar aangemeld voor psychodiagnostisch onderzoek en word je direct op de wachtlijst geplaatst.

 

Diagnostiekfase

Wanneer je bovenaan de wachtlijst staat, word je door onze collega’s van de Planning Diagnostiek gebeld om een afspraak te maken voor de diagnostiekintake. Binnen enkele weken gaat je onderzoek echt starten.

Het onderzoek bestaat uit een aantal stappen en duurt meestal 6-10 weken:

 • Diagnostiekintake: Het intakegesprek duurt ongeveer anderhalf uur. In dit gesprek maak je kennis met de psycholoog die jouw onderzoek uit zal voeren. De onderzoeker/psycholoog stelt je allerlei vragen over je leven, de klachten die je ervaart en wat je hoopt dat het onderzoek duidelijk maakt. Tijdens of na dit gesprek stelt de onderzoeker/psycholoog in overleg met jou de onderzoeksvragen vast. Voorbeelden van onderzoeksvragen zijn: Is er sprake van ADHD? Is er sprake van autisme? Kunnen mijn aanhoudende somberheidsklachten verklaard worden door persoonlijkheidskenmerken?
 • Indien het onderzoek plaatsvindt bij een collega die nog niet de vervolgopleiding tot GZ-psycholoog heeft afgerond sluit er bij dit gesprek een regiebehandelaar aan. De regiebehandelaar is een BIG-geregistreerde GZ-psycholoog die de eindverantwoordelijkheid draagt voor jouw onderzoek en op de achtergrond met de onderzoeker meedenkt en meeleest. De regiebehandelaar is soms ook aanwezig bij het teruggavegesprek.
 • Je onderzoeker laat na dit gesprek aan je verwijzer weten dat het onderzoek gestart is en op welke vragen het onderzoek zich richt.
 • Testen: Na het intakegesprek volgt in de opvolgende weken het onderzoek. Er worden meerdere afspraken gepland waarin je vragenlijsten mag invullen, taken gaat uitvoeren en/of gesprekken voert met bijvoorbeeld je partner of één van je ouders. De meeste afspraken duren ongeveer anderhalf uur. Houdt echter in je agenda rekening met twee uur.                                             
 • Tip: Als je gebruik maakt van een (lees)bril, gehoorapparaat en/of andere hulpmiddelen, neem dan deze mee naar de afspraken.
 • Na alle testafspraken werkt de onderzoeker/psycholoog het onderzoek uit en schrijft hier een verslag over.
 • Het komt regelmatig voor dat de onderzoeker nog overlegt met een collega, zoals één van onze specialisten, voor het vaststellen van de conclusie en de behandeladviezen. Hierdoor zit er vaak enkele weken tijd tussen de testafspraken en het teruggavegesprek.
 • Teruggavegesprek: Aan het einde van het onderzoek volgt het zogenoemde teruggavegesprek. Dit gesprek duurt ongeveer drie kwartier. In dit gesprek vertelt de onderzoeker/psycholoog wat er uit het onderzoek duidelijk is geworden en welke adviezen je krijgt voor behandeling. Ook krijg je het psychodiagnostisch verslag mee om thuis rustig door te lezen.

   

  Afrondende fase

  Aan het einde van het onderzoek wordt meestal overgegaan tot behandeling. Als je door een behandelaar bent verwezen ga je met je eigen behandelaar verder bepalen wat je met de uitslag van het onderzoek gaat doen.

  Ben je van buitenaf verwezen, dan ga je samen met de onderzoeker bepalen wat je met de uitslag van het onderzoek gaat doen. Vaak wordt er overgegaan tot behandeling. Je onderzoeker start dan de behandeling op, of verwijst je intern door naar een andere psycholoog, verpleegkundig specialist en/of psychiater. Het kan zijn dat je dan een aantal weken moet wachten tot je behandeling start.

  Soms kan Perspectief je niet de behandeling aanbieden die je wel nodig hebt. Dan word je doorverwezen naar een andere instelling die deze behandeling wel aanbiedt.

  Na het onderzoek laat de onderzoeker, mits je hiervoor toestemming hebt gegeven, aan de verwijzer weten wat de conclusie en het advies vanuit het onderzoek is.