Cliënttevredenheid

De doelstelling van Perspectief is om cliënten de best mogelijke psychologische zorg te bieden, waarbij we willen uitblinken in bereikbaarheid, effectiviteit en een persoonlijke aanpak. Om de zorg die we bieden te blijven verbeteren, vinden we het belangrijk om van cliënten te horen wat ze hebben gewaardeerd en wat er beter kan in de geboden zorg. Om deze reden vragen we cliënten na afloop om op twee manieren kenbaar te maken wat hun ervaringen met Perspectief waren.

Zorgkaart Nederland

Alle cliënten die bij ons in behandeling zijn geweest, vragen wij om een beoordeling achter te laten op Zorgkaart Nederland. Op deze website kunnen cliënten de hulpverlening waarderen met een cijfer en kunnen ze hier een toelichting bij geven. In 2023 waardeerden onze cliënten de hulpverlening van Perspectief met een 9,2.

Zie voor meer informatie ga je naar de website van Zorgkaart Nederland.

Tevredenheidsvragenlijst CQI

Wij vragen alle cliënten boven 18 jaar om een tevredenheidsvragenlijst (CQI) in te vullen na afloop van de behandeling. Uit deze vragenlijst komt naar voren dat cliënten de hulpverlening van Perspectief in 2023 over het algemeen waardeerden met een 8,9.

In deze vragenlijst kunnen cliënten aangeven hoe tevreden zij waren over de bejegening en de bereikbaarheid van de behandelaar, de uitvoering van de behandeling en de mate waarin zijn zelf beslissingen mochten nemen in het behandelproces. Voorbeelden van vragen zijn: ‘Heeft uw behandelaar u serieus genomen?’ en ‘Kon u meebeslissen over de behandeling?’ 

Categorie

Score

(op een schaal van 0-10)

Betekenis van score
Bejegening van de behandelaar 9,7 Cliënten van Perspectief zijn erg tevreden over de manier waarop de behandelaar met hen omging
Informatievoorziening 8,9 Cliënten van Perspectief zijn zeer tevreden over de informatie die zij hebben gekregen tijdens hun behandeltraject.
Mogelijkheid tot samen beslissen 9,4 Cliënten van Perspectief stellen samen met de behandelaar hun behandelplan vast
Uitvoering van de behandeling 8,9 Cliënten van Perspectief zijn zeer tevreden over de geboden behandeling.

Deze resultaten geven aan dat onze cliënten over het algemeen erg tevreden zijn over de manier waarop Perspectief hulp heeft geboden, in het bijzonder de bejegening en bereikbaarheid van de behandelaren.

Cliënten zijn ook erg tevreden over de samenwerking met de behandelaar tijdens de behandeling en de manier waarop de behandeling is uitgevoerd.

Perspectief vindt de persoonlijke aanpak, de kwaliteit van zorg en de samenwerking tussen cliënt en behandelaar van groot belang. U kunt bij ons altijd rekenen op een op maat gesneden aanpak. 

Tevredenheidsvragenlijst Jeugdthermometer

Aan al onze cliënten onder de 18 jaar en hun ouders/verzorgers vragen wij om een tevredenheidsvragenlijst in te vullen, de Jeugdthermometer. Uit deze vragenlijst komt naar voren dat cliënten de hulpverlening van Perspectief in 2023 over het algemeen waardeerden met een 9,4.

In deze vragenlijst kunnen cliënten en hun ouders/verzorgers aangeven hoe tevreden zij waren over de behandelaar, de uitvoering van de behandeling en de mate waarin zijn zelf beslissingen mochten nemen in het behandelproces. Voorbeelden van vragen zijn: ‘Luisterde de hulpverlener voldoende naar jou?’ en ‘Ben je door de behandeling voldoende vooruit gegaan?’

Categorie Score cliënt Score ouders/verzorgers Betekenis score
Informatie 9,4 9,4 Cliënten en hun ouders/verzorgers zijn zeer tevreden over de informatie die zij hebben gekregen tijdens hun traject.
Inspraak 9,4 9,5 Cliënten en hun ouders/verzorgers zijn zeer tevreden met de mogelijkheid die zij hebben om samen te beslissen over hun traject.
Hulpverlener 9,9 10 Cliënten en hun ouders/verzorgers zijn zeer tevreden over de manier waarop de behandelaar met hen omging.
Resultaat behandeling 8,7 9,5 Cliënten en hun ouders/verzorgers zijn zeer tevreden over het resultaat van het traject.
Beoordeling 8,2 8,3 Cliënten en hun ouders/verzorgers zijn tevreden over het algehele traject.
Aanbeveling 9,3 10 Cliënten en hun ouders/verzorgers zouden een traject bij Perspectief aan anderen aanbevelen.