Cliënttevredenheid

De doelstelling van Perspectief is om cliënten de best mogelijke psychologische zorg te bieden, waarbij we willen uitblinken in bereikbaarheid, effectiviteit en een persoonlijke aanpak. Om de zorg die we bieden te blijven verbeteren, vinden we het belangrijk om van cliënten te horen wat ze hebben gewaardeerd en wat er beter kan in de geboden zorg. Om deze reden vragen we cliënten na afloop om op twee manieren kenbaar te maken wat hun ervaringen met Perspectief waren. 

Zorgkaart Nederland

Alle cliënten die bij ons in behandeling zijn geweest, vragen wij om een beoordeling achter te laten op Zorgkaart Nederland. Op deze website kunnen cliënten de hulpverlening waarderen met een cijfer en kunnen ze hier een toelichting bij geven. In 2022 waardeerden onze cliënten de hulpverlening van Perspectief met een 9,3.

Zie voor meer informatie ga je naar de website van Zorgkaart Nederland.

Tevredenheidsvragenlijst CQI

Daarnaast vragen wij alle cliënten om een tevredenheidsvragenlijst (CQI) in te vullen na afloop van de behandeling. Uit deze vragenlijst komt naar voren dat cliënten de hulpverlening van Perspectief in 2022 over het algemeen waardeerden met een 8,7.

In deze vragenlijst kunnen cliënten aangeven hoe tevreden zij waren over de bejegening en de bereikbaarheid van de behandelaar, de uitvoering van de behandeling en de mate waarin zijn zelf beslissingen mochten nemen in het behandelproces. Cliënten doen dit door antwoord te geven op een schaal van 0 tot 5, waarbij 0 staat voor ‘nooit’ en 5 staat voor ‘altijd’. Voorbeelden van vragen zijn: ‘Heeft uw behandelaar u serieus genomen?’ en ‘Heeft u makkelijk contact gekregen met uw behandelaar?’

Categorie

Score

(op een schaal van 0-5)

Betekenis van score
Bejegening van de behandelaar 4,84 Cliënten van Perspectief zijn erg tevreden over de manier waarop de behandelaar met hen omging.
Bereikbaarheid van de behandelaar 4,63 Cliënten van Perspectief zijn erg tevreden over de bereikbaarheid van de behandelaar.
Mogelijkheid tot samen beslissen 4,19 Cliënten van Perspectief stellen samen met de behandelaar hun behandelplan vast.
Uitvoering van de behandeling 4,31 Cliënten van Perspectief zijn erg tevreden over de geboden behandeling.

Deze resultaten geven aan dat onze cliënten over het algemeen erg tevreden zijn over de manier waarop Perspectief hulp heeft geboden, in het bijzonder de bejegening en bereikbaarheid van de behandelaren.

Cliënten zijn ook erg tevreden over de samenwerking met de behandelaar tijdens de behandeling en de manier waarop de behandeling is uitgevoerd.

Perspectief vindt de persoonlijke aanpak, de kwaliteit van zorg en de samenwerking tussen cliënt en behandelaar van groot belang. U kunt bij ons altijd rekenen op een op maat gesneden aanpak.