Psychotherapie

Wat is psychotherapie?

Psychotherapie wordt ingezet bij complexere problematiek wanneer eerdere behandeling(en) onvoldoende effect heeft gegeven. Het is een effectieve behandelmethode voor psychische klachten.

Tijdens psychotherapie staan gesprekken tussen jou en de behandelaar centraal. De behandelingen zijn kort als het kan en langer durend als dat nodig is. 

Wat is het doel van psychotherapie?

Met psychotherapie proberen we geestelijke klachten te verminderen. Je krijgt inzicht in jezelf en wordt je bewust van de redenen achter jouw belemmeringen. Dit kan heel divers zijn, zoals belemmeringen zijn in je doen en laten, je denken en voelen, je lichamelijke klachten of problemen.

Soms kunnen problemen niet verminderd worden. Je kunt dan wel leren hoe je problemen beter kunt aanpakken of kunt verdragen.

Welke soorten psychotherapie zijn er?

Er bestaan veel verschillende vormen van psychotherapie, die ieder een eigen invalshoek hebben. De ene vorm zich op het corrigeren van niet helpende gedachten; je leert om je gedachten niet zo serieus te nemen. De andere vorm gaat vooral om het ophelderen en doorbreken van onbewuste patronen.

Welke behandelvorm er wordt ingezet ligt aan de klachten en problemen die je ervaart.

Bij Perspectief wordt binnen de psychotherapie voornamelijk gewerkt met interventies uit de cognitieve gedragstherapie en de schematherapie.

Jouw inzet is even belangrijk de psychotherapie

Tijdens psychotherapie is het heel belangrijk dat jij je volledig inzet om de behandeling te laten slagen.

Het resultaat van de behandeling is afhankelijk van de problemen en jouw eigen mogelijkheden. Daarom is psychotherapie vaak hard werken. Het proces gaat met ups en downs.  

Niet al onze locaties bieden psychotherapie aan.

Deze vorm van therapie kan alleen worden toegepast door een psychotherapeut of klinisch psycholoog. Wél kunnen al onze behandelaren gebruikmaken van psychotherapeutische technieken.

Wil je weten op welke locaties dit mogelijk is? Bel dan met ons secretariaat of stuur een mail naar onze locaties.