Systeemtherapie

Binnen Perspectief bestaat de mogelijkheid tot het volgen van systeemtherapie. Systeemtherapie richt zich op de omgeving waarin het kind/ de jongere leeft. Een psychisch probleem heb je nooit alleen. Bij systeemtherapie worden daarom alle mensen betrokken die een grote rol spelen in de leefomgeving van het kind of de jongere. Vaak zijn dit de gezinsleden (ouders, broertjes, zusjes), maar ook een leerkracht, tante of vriend kan betrokken worden. Tijdens de systeemgesprekken wordt er gezamenlijk onderzocht hoe de interactiepatronen binnen een systeem/gezin verlopen en hoe deze meespelen in de psychische problematiek van het kind of de jongere.

Hoe reageren gezinsleden op elkaar? Welke normen en waarden zijn er belangrijk voor het systeem/gezin? Uit wat voor gezin komen de ouders zelf? Welke interacties binnen het systeem/gezin zouden de problemen van een kind of jongere in stand kunnen houden? Welke interacties zijn helpend voor het welzijn van een kind of jongere? Dit zijn enkele thema’s die aan bod zouden kunnen komen. Naast het in kaart brengen van de interactie patronen binnen een systeem/gezin wordt er ook gezamenlijk gezocht naar hulpbronnen om de helpende interacties binnen een systeem/gezin te versterken en daarmee ook het welzijn van de gezinsleden.