Systeemtherapie (in samenwerking met Centrum Gezinsbehandeling)

Systeemtherapie richt zich op de omgeving (het systeem) waarin het kind leeft. Bij systeemtherapie worden daarom alle mensen betrokken die een grote rol spelen in de leefomgeving van het kind. Er wordt onderzocht hoe de interactie binnen een systeem verloopt en wat voor invloed dit heeft op de psychische problematiek van het kind.

Bij deze therapie worden alle mensen die een rol spelen in de omgeving betrokken. Zoals;

  • Gezinsleden (ouders, broertjes, zusjes)
  • Leerkrachten
  • Familieleden (tantes/ooms)

Tijdens de systeemgesprekken onderzoeken we de patronen in de interactie binnen het gezin (systeem).

Wat wordt besproken tijdens systeemtherapie?

Tijdens onze sessies systeemtherapie komen de volgende thema’s aan bod:

  • Hoe reageren gezinsleden op elkaar?
  • Welke normen en waarden zijn belangrijk voor het systeem?
  • Welke interactiepatronen zijn er binnen het gezin?
  • Welke patronen zijn helpend voor het welzijn van het kind / jongere en welke juist niet?

Ook wordt er gezamenlijk gezocht naar hulpbronnen om de helpende interacties binnen een systeem te versterken en daarmee ook het welzijn van de gezinsleden.

Meer weten over systeemtherapie?

Ben je geïnteresseed in systeemtherapie of wil je meer weten? Dan kun je contact opnemen met ons secretariaat

Wil je meedoen aan onze groepstrainingen?

In onze agenda zie je wanneer onze groepstrainingen van start gaan. Je kunt je aanmelden bij het secretariaat.