Vergoeding

Psychologische zorg voor een kind wordt vergoed door de gemeente. Er zijn twee manieren om in aanmerking te komen voor vergoede zorg (mits er voldoende budget beschikbaar is);

1.  Verwijzing via de huisarts;
2. Verwijzing via het sociaal team uit de regio.

Beschikking

Voor elke aanmelding bij Perspectief is een beschikking van de gemeente noodzakelijk. Bij een aanmelding via het sociaal team, wordt de beschikking door het sociaal team geregeld. Bij doorverwijzing via de huisarts, vragen wij bij de gemeente een beschikking aan. In de beschikking staat vermeld dat het kind recht heeft op zorg die vergoed wordt door de gemeente.