Van aanmelding tot afsluiting

Aanmelding

De meest gebruikelijke aanmeldroute is dat ouders, nadat ze bij u een verwijsbrief verkregen hebben, contact met ons secretariaat opnemen om hun kind aan te melden. Dit kan op telefoonnummer 088-6460300, via de mail of via deze link. Natuurlijk kan van deze route afgeweken worden. Bijvoorbeeld wanneer u eerst met een van onze behandelaren wilt overleggen of de casus wel geschikt is. U kunt hiervoor gebruik maken van onze overleglijn 088-6460330.

Verwijsbrief

Wij zijn aangesloten op Zorgmail en Zorgdomein. Via deze beveiligde systemen kunt u uw verwijsbrief naar ons toesturen. Daarnaast is het mogelijk om ouders een verwijsbrief mee te geven zodat zij deze zelf aan ons kunnen overhandigen.

Leeftijd

Vanaf de leeftijd van 4 jaar kunnen kinderen bij ons terecht. Veel diagnostisch materiaal is geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar. Bij twijfel kunt u altijd even overleggen met ons secretariaat of een behandelaar. U kunt hiervoor gebruik maken van onze overleglijn 088-6460330.

Overleg en informatieverstrekking

Wanneer u voor aanmelding of tijdens de behandeling wilt overleggen met een behandelaar, kunt u het beste onze overleglijn bellen. Dit kan op nummer 088-6460330. Wij zijn afhankelijk van de toestemming van ouders en het kind of we informatie met u mogen delen. Over het algemeen krijgen we toestemming om na aanvang en afronding van de behandeling u schriftelijk op de hoogte te stellen van het verloop. Daarnaast is het mogelijk dat u na afronding van diagnostisch onderzoek een beknopte samenvatting hiervan ontvangt.

Scheiding/gezag

Wanneer sprake is van gescheiden ouders die beiden gezag over het kind hebben, is toestemming van beide ouders noodzakelijk voor het voeren van een intakegesprek. Dus voorafgaand aan het intakegesprek is al toestemming nodig. Dit zal het secretariaat met de ouder die aanmeldt bespreken. Wanneer tijdens de intake besloten wordt om onderzoek/behandeling uit te gaan voeren, is opnieuw toestemming nodig van beide ouders. Dit zal de behandelaar met ouders bespreken.

Spoed

Psychologenpraktijk Perspectief heeft geen 24-uurs bereikbaarheid of crisisdienst.