Autisme

Het stellen van de diagnose autisme is niet eenvoudig en dient zorgvuldig te gebeuren. Wij doen altijd uitgebreid onderzoek. Het onderzoek start met een intakegesprek met ouders en het kind. Als we vanuit het intakegesprek voldoende aanleiding zien voor verder onderzoek dan starten we een onderzoek wat bestaat uit een speciaal op het kind afgestemde selectie van onderstaande mogelijkheden:

  • Intelligentieonderzoek: Want soms kunnen autisme-achtige klachten voortkomen uit een hoge/ lage of scheef verdeelde intelligentie.
  • Concentratieonderzoek: Er zijn verschillende soorten aandacht en concentratie. Om het systeem goed te kunnen adviseren kan het soms handig zijn om te weten welke vorm van aandacht of concentratie goed gaat en welke vorm minder goed gaat.
  • Neuropsychologisch onderzoek: hierbij onderzoeken we bijvoorbeeld hoe goed het geheugen van het kind is, of hoe goed het kan plannen.
  • Sociaal-emotioneel onderzoek: Hierbij kijken we hoe het kind omgaat met emoties, of het zich kan verplaatsen in een ander, hoe de sociale contacten zijn etc.
  • Gesprek met ouders over de ontwikkeling van het kind van 0 tot nu.
  • Vragenlijsten, zowel voor ouders, het kind als een leerkracht van school.
  • Observatie in de klas of een gesprek met de mentor van het kind.

Na afloop van het onderzoek volgt er een adviesgesprek, waarin we de resultaten terugkoppelen. Ook krijgen ouders een verslag van het onderzoek mee naar huis. Hierin staan adviezen voor thuis en eventueel voor op school over hoe om te gaan met de autismeproblematiek van het kind.

Indien ouders hiermee akkoord gaan, ontvangt u een beknopte samenvatting van de resultaten van het onderzoek.