Sociaal emotioneel onderzoek

Soms valt het ouders, of de leerkracht op school op dat een kind bijvoorbeeld moeite heeft met sociale contacten. Of het valt op dat een kind moeite heeft met het omgaan met emoties. Emoties worden bijvoorbeeld erg heftig ervaren of het kind uit zich helemaal niet.

In al die gevallen (en nog vele anderen) kan het handig zijn om sociaal-emotioneel onderzoek uit te laten voeren. Tijdens het onderzoek brengen wij in kaart hoe het kind op sociaal gebied en op emotioneel gebied ontwikkeld is. Dit doen we door in gesprek te gaan met het kind, het te laten spelen en tekenen. Ter ondersteuning maken we gebruik van vragenlijsten, voor ouders, kind en de leerkracht.

Onze bevindingen lichten we toe in een adviesgesprek. Daarnaast schrijven we ze op in een onderzoeksverslag, wat ouders aan het eind van het onderzoek mee naar huis krijgen.

Indien ouders hiermee akkoord gaan, ontvangt u een beknopte samenvatting van de resultaten van het onderzoek.