Aanmeldprocedure voor verwijzers

Het besluit om hulp te zoeken is een belangrijke stap. Omdat wij weten hoe belangrijk het is dat een cliënt na deze stap geholpen wordt en weet wat er te wachten staat, proberen wij de route naar behandeling zo kort en duidelijk mogelijk te houden.

Belangrijk:

Een cliënt dient i.v.m. de wet AVG altijd zelf contact op te nemen met onze praktijk alvorens wij de aanmelding in behandeling nemen.

 

Aanmelding

Als een cliënt zich wil aanmelden voor een behandeling bij Perspectief, dan heeft diegene een verwijsbrief nodig van een verwijzer. Zodra de cliënt een verwijsbrief heeft ontvangen, kan diegene zich bij ons inschrijven via het aanmeldformulier op onze website. Voor overleg mag u of de cliënt altijd het secretariaat bellen of mailen. Vanaf het moment dat de cliënt zich bij ons heeft ingeschreven via de website gaat de wachttijd in.

 

Screeningsintake

Nadat de cliënt zich bij ons heeft aangemeld, zal er een screeningsintake worden ingepland. Dit is een online gesprek van 60 minuten met een van onze behandelaren. Het doel van dit gesprek is om te kijken of Perspectief een passende behandeling kan bieden. Indien de inschatting wordt gemaakt dat Perspectief een passende behandeling kan bieden, worden er aan het einde van het gesprek afspraken met de cliënt gemaakt over wat diegene kan doen ter overbrugging van de wachttijd tot het startgesprek. Voorbeelden hiervan zijn het deelnemen aan een leefstijlgroep of het volgen van een online programma via Therapieland.

Aan de hand van de informatie uit het screeningsgesprek en de resultaten op een aantal vragenlijsten (o.a. ROM en HoNOS) wordt er (sinds 2022) een inschatting gemaakt van het zorgvraagtype. Dit zorgvraagtype geeft een indicatie van de ernst van de klachten en de duur van het behandeltraject. Globaal gezien werkt dit als volgt:

  • Milde klachten: begeleiding door de POH-GGZ.
  • Matige-ernstige klachten: kortdurend traject bij Perspectief (voorheen GB-GGZ).
  • Ernstige klachten: langer traject bij Perspectief (voorheen S-GGZ).
  • Zeer ernstige klachten die gespecialiseerde behandeling behoeven: doorverwijzing naar gespecialiseerde instelling.

 

Startgesprek

Het startgesprek is het eerste gesprek met de behandelaar. Soms is er ook een regiebehandelaar aanwezig. Tijdens dit gesprek stelt de cliënt samen met de behandelaar een behandelplan op, waarin zijn of haar doelen voor de behandeling staan. Ook wordt er besproken wat de cliënt van de behandelaar kan verwachten, wat de behandelaar van de cliënt verwacht en wat de inschatting is qua duur van het traject.

 

Behandelgesprekken

Na het startgesprek zullen de behandelgesprekken plaatsvinden. De behandeling is altijd maatwerk waarbij het uitgangspunt is: zo kort als mogelijk, zo lang als nodig. Gedurende de behandeling wordt regelmatig geëvalueerd of de gestelde doelen zijn behaald. Hierbij zal de behandelaar gebruik maken van een klachtenlijst die ook bij de start van behandeling is afgenomen (ROM). De behandelaar zal samen met de cliënt werken aan vermindering van de klachten totdat de situatie weer hanteerbaar is en de cliënt op eigen kracht verder kan.

 

Afsluiting

De laatste afspraak wordt gebruikt om het traject af te sluiten. In dit gesprek staat het maken van een terugvalpreventieplan centraal. In een terugvalpreventieplan staan de handvaten uit het behandeltraject samengevat zodat de cliënt kan vasthouden wat hij of zij geleerd heeft. Ook worden er tijdens het laatste gesprek vragenlijsten afgenomen om te evalueren hoe het traject is verlopen.