Persoonlijkheidsonderzoek

Persoonlijkheidseigenschappen vormen zich op basis van genen en ervaringen. Het kan zijn dat de combinatie van persoonlijkheidseigenschappen voor een lastig klachtenpatroon zorgt, waarbij kortdurende behandeling onvoldoende helpt. In dat geval is het van belang om te onderzoeken of er sprake is van persoonlijkheidsproblematiek, om op basis van dit onderzoek de behandeling zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de klachten.

Onderzoek naar persoonlijkheidsproblematiek kan een onderdeel zijn van een behandeling, maar kan ook als losstaand onderzoek of second opinion plaatsvinden wanneer daar een gerichte verwijzing voor is. Het onderzoek bestaat uit vragenlijsten en meerdere individuele gesprekken middels een gestructureerd interview, soms in combinatie met een of meerdere gesprekken met een naaste (bijvoorbeeld een ouder of partner).