Scholen en Jeugdteams

Perspectief is voor kinderen en jeugdigen een toonaangevende psychologenpraktijk die zowel behandeling biedt in de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) als in de Specialistische GGZ (S-GGZ) op onze locaties.

De doelstelling is om snelle en passende psychologische zorg te verlenen aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen.

Kinderen vanaf vier jaar kunnen bij Perspectief worden aangemeld. De cliënten kunnen indien gewenst naar ons verwezen worden via Zorgdomein.

Er worden behandelingen uitgevoerd en aangevuld met specifieke vragenlijsten, psychologisch onderzoek (waaronder intelligentieonderzoek) en er wordt ouderbegeleiding aangeboden. Daarnaast worden er groepstherapieën voor kinderen verzorgd. Deze groepstherapieën kunnen in overleg ook op locatie gegeven worden.

Wanneer het een kind niet lukt om op eigen kracht er uit te komen en problemen ervaart binnen de klas of het gezin, dan kunnen onze psychologen goed helpen. Hiermee wordt er voorkomen dat de klachten verergeren.

Effectieve behandelmethode

De behandelmethode van Perspectief is wetenschappelijk onderbouwd, efficiënt en bewezen effectief. De behandeling is gericht op spoedig herstel.

Intakegesprek

Tijdens het eerste gesprek wordt de situatie met de ouder(s) besproken en worden er vragenlijsten voor ouders en de leerkracht meegegeven om beter zicht te krijgen op de situatie van het kind. Ook bespreken we de situatie met de leerkracht of intern begeleider in overleg met de ouder(s). Aan de hand van de informatie wordt er een behandelplan opgesteld en wordt er gekeken naar welke stappen er nodig zijn.

Onderzoek

Soms is het nodig om uitgebreider onderzoek te doen naar de problemen en de onderliggende oorzaken. Dit onderzoek kan bijvoorbeeld bestaan uit een (school)observatie, gesprekken en vragenlijsten, maar ook uit het doen van psychologisch onderzoek (bijvoorbeeld intelligentieonderzoek).

Advies en behandeling

Als er meer zicht is op de oorzaak van het gedrag zal er een passend advies en behandeling gegeven worden, bijvoorbeeld in de vorm van een individuele behandeling van het kind en/of ouderbegeleiding en overleg met school.

Spreekuren

De behandeling van GB-GGZ en S-GGZ trajecten kan plaatsvinden op werkdagen tijdens kantooruren tussen 09.00-17:00 uur.

Op sommige locaties, zoals Culemborg, hebben wij avondspreekuren.

In de avonduren zal geen testdiagnostiek worden gepland in verband met de energiebalans van het kind.

Training en begeleiding voor scholen en begeleiders

Daarnaast kunnen er ook trainingen/nascholing worden geboden aan leerkrachten en/of intern begeleiders.

Voorkomende onderwerpen zijn informatie over een intelligentieprofiel; het omgaan met AD(H)D of Autisme in de klas; het omgaan met kinderen met wisselend gedrag en stemmingen; het omgaan met overlijden en rouw bij kinderen.

Indien u hier informatie over wenst kunt u contact met ons opnemen.