Van aanmelding tot afsluiting

Aanmelding

Wanneer er zorgen zijn over de ontwikkeling van een kind, kunt u dit met ouders bespreken en daarnaast een van onderstaande acties ondernemen:

  1. Contact opnemen met het sociaal team

Als u zich zorgen maakt om (de ontwikkeling van) het kind, kunt u zich richten tot het sociaal team in uw gemeente. Deze zullen dan een gesprek voeren met ouders en kind om de klachten te inventariseren en de ernst en complexiteit daarvan. Op basis hiervan maakt het sociaal team een inschatting van de zorg die nodig is.

  1. Ouders adviseren contact op te nemen met de huisarts

Ouders maken een afspraak bij de huisarts van het kind. De huisarts maakt op basis van de klachten een inschatting welke zorg het kind nodig heeft. Hij maakt de inschatting op basis van een aantal criteria, waaronder de ernst en complexiteit van de klachten.

Ouders kunnen het kind dan via onze website bij ons aanmelden. Het is ook mogelijk dat aan medewerker van het jeugdteam het kind bij ons aanmeldt.

Na de aanmelding plant de secretaresse een telefonische screening in bij een kinder- en jeugd psycholoog. Na beoordeling tijdens deze telefonische screening wordt er een intakegesprek geplant.

Om er zeker van te zijn dat er in de agenda van de behandelaar genoeg ruimte is voor eventuele behandeling of onderzoek worden er meestal al meerdere vervolgafspraken ingepland.

Verwijzing is noodzakelijk

Om de aanmelding compleet te maken is een verwijsbrief nodig van de huisarts of het sociaal team. Indien deze nog niet aanwezig is, zal de secretaresse ouders vragen om deze verwijzing aan te vragen. Het is belangrijk dat de verwijzing bij ons binnen is voordat het traject gaat starten.

Toestemming van gescheiden ouders

Wanneer er sprake is van gescheiden ouders die beide het gezag hebben over het kind, is toestemming van beide ouders nodig voor het voeren van een intakegesprek. Dus voorafgaand aan het intakegesprek is al toestemming nodig. Dit zal het secretariaat met de ouder bespreken.

Wanneer tijdens de intake wordt besloten om onderzoek/behandeling uit te gaan voeren, is opnieuw toestemming nodig van beide ouders. Dit zal de behandelaar met de ouders bespreken.

Minimale leeftijd

Vanaf de leeftijd van 4 jaar kunnen kindere bij onze terecht. Veel diagnostisch materieel is geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar. Bij twijfel kunt u altijd overleggen met ons secretariaat of een behandelaar. U kunt hiervoor gebruik maken van onze overleglijn (optie 2).

Overleggen en informatieverstrekking

Wanneer u voor aanmelding of tijdens de behandeling wilt overleggen met een behandelaar, kunt u het beste onze overleglijn bellen.

Afsluiting van een traject

Wanneer de doelen zijn behaald sluiten we een behandeling af.

Afhankelijk van hoe de behandeling is verlopen en welke rol school of het jeugdteam hierbinnen gespeeld heeft, zal dit met u gecommuniceerd worden.

Het delen van medische informatie

Wij zijn afhankelijk van de toestemming van ouders en het kind of we informatie met u mogen delen.

Van de meeste ouders krijgen we wel toestemming om contact met school op te nemen.