Zelfbeeld

Naarmate kinderen ouder worden, wordt de mening van leeftijdgenoten steeds belangrijker. Ook worden kinderen vaak kritischer over zichzelf. Soms leidt dat tot onzekerheid of overkritisch zijn. Veel ouders merken dit doordat hun kind alles perfect wil doen. Als het niet aan de eigen eisen voldoet, is het ontevreden met zichzelf of de prestaties. Of het kind is bang dat anderen hen dom of stom vinden. Als dat beeld volgens het kind bevestigd wordt door opmerkingen van anderen, kan het kind een laag zelfbeeld ontwikkelen. Soms wordt het kind zo onzeker dat het niet meer naar school durft te gaan. Ook uitspraken over liever dood willen zijn kunnen hun oorsprong vinden in een negatief zelfbeeld.

Behandeling
In behandeling kunnen we het kind helpen met het ontwikkelen van een gezonder zelfbeeld. We kunnen bijvoorbeeld middels CGT de negatieve gedachten achterhalen en uitdagen. We gaan bewijzen verzamelen dat die gedachten niet kloppen, waardoor het voor het kind makkelijker wordt om een andere (positievere) gedachte over zichzelf te geloven. Als de onzekerheid voortkomt uit bijvoorbeeld pestervaringen kan het zijn dat we in overleg met ouders en het kind EMDR gaan inzetten als behandelmethode.

De rol van ouders en school tijdens de behandeling zal afhangen van de leeftijd van het kind en de aard van het negatieve zelfbeeld.