Aanmeldprocedure en zorgtraject

Het besluit om hulp te zoeken is voor veel mensen een grote stap. Omdat wij weten hoe belangrijk het is dat een cliënt na deze stap zo snel mogelijk geholpen wordt en weet wat hem of haar te wachten staat, proberen wij de route naar behandeling zo kort en duidelijk mogelijk te houden.

Aanmelding

Om je aan te melden voor een behandeling bij Perspectief, heb je een geldige verwijsbrief nodig van een verwijzer. Dit is bijvoorbeeld de huisarts, bedrijfsarts of een andere bevoegde zorgprofessional of instelling. Als je een verwijsbrief hebt ontvangen, dan kun je een inschrijving doen via het aanmeldformulier op onze website. Voor overleg mag je altijd het secretariaat bellen of mailen. Vanaf het moment dat de inschrijving via de website is gedaan gaat de wachttijd in.

 

Screeningsintake

Nadat de aanmelding compleet is, zal er een screeningsintake worden ingepland. Dit is een online gesprek van 60 minuten met één van onze behandelaren. Het doel van de screeningsintake is om te bepalen of Perspectief je een passende behandeling kan bieden. Indien de inschatting wordt gemaakt dat Perspectief een passende behandeling kan bieden, worden er aan het einde van het gesprek afspraken gemaakt over wat je kunt doen ter overbrugging van de wachttijd tot het startgesprek van de behandeling. Voorbeeld hiervan zijn deelnemen aan de wandelgroep of het volgen van een online programma via Therapieland.

Aan de hand van de informatie uit het screeningsgesprek en de resultaten op een aantal vragenlijsten (o.a. ROM en HoNOS) wordt er (sinds 2022) een inschatting gemaakt van het zorgvraagtype. Dit zorgvraagtype geeft een indicatie van de ernst van de klachten en de duur van uw behandeltraject. Globaal gezien werkt dit als volgt:

  • Milde klachten: begeleiding door de POH-GGZ.
  • Matige-ernstige klachten: kortdurend traject bij Perspectief (voorheen GB-GGZ).
  • Ernstige klachten: langer traject bij Perspectief (voorheen S-GGZ).
  • Zeer ernstige klachten die gespecialiseerde behandeling behoeven: doorverwijzing naar gespecialiseerde instelling.

Startgesprek

Het startgesprek is het eerste gesprek met jouw behandelaar. Soms is er ook een regiebehandelaar aanwezig. Tijdens dit gesprek stel je samen met de behandelaar een behandelplan op waarin jouw doelen voor de behandeling staan. Ook wordt er besproken wat je van jouw behandelaar kunt verwachten, wat jouw behandelaar van jou verwacht en wat de inschatting is betreft de duur van het traject.

Behandelgesprekken

Na het startgesprek zullen de behandelgesprekken plaatsvinden. De behandeling is altijd maatwerk waarbij het uitgangspunt is: zo kort als mogelijk, zo lang als nodig. Gedurende de behandeling wordt er regelmatig geëvalueerd of de gestelde doelen zijn behaald. Hierbij zal de behandelaar gebruik maken van een klachtenlijst die ook bij de start van behandeling is afgenomen (ROM). Je zal samen met jouw behandelaar werken aan vermindering van jouw klachten, totdat de situatie voor jou weer hanteerbaar is en je op eigen kracht weer verder kunt.

Afsluiting

De laatste afspraak wordt gebruikt om het traject af te sluiten. In dit gesprek staat het maken van een terugvalpreventieplan centraal. In een terugvalpreventieplan staan de handvaten uit het behandeltraject samengevat zodat je kunt vasthouden wat je hebt geleerd. Ook worden er tijdens het laatste gesprek vragenlijsten afgenomen om te evalueren hoe het traject is verlopen.

Andere hulp

Soms blijkt dat er (ook) andere vormen van hulp nodig zijn om aan jouw klachten te werken. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het betrekken van maatschappelijk werk, een wijkteam of een lichaamsgerichte hulpverlener. Soms kan deze hulp geboden worden tijdens een behandeltraject bij Perspectief en soms is het beter om dit niet tegelijk te laten lopen. Wij zullen in beide gevallen met jou meedenken over een plek waar je deze hulp kunt vinden.

Samenwerkingspartners

Perspectief onderhoudt goede contacten met diverse hulpaanbieders in de regio om deze samenwerking of doorverwijzing zo goed mogelijk te laten verlopen.

Zo werkt Perspectief nauw samen met de huisartsen en POH-GGZ’ers in de regio. Er vindt regelmatig afstemming plaats bij indicatiestelling, intake en afsluiten. Daarnaast onderhoudt Perspectief, door deel te nemen aan verschillende werkgroepen en overleggen, nauwe banden met andere GGZ zorgverleners in de regio.

Verder heeft Perspectief korte lijnen met de sociale wijkteams uit de regio’s waar Perspectief werkzaam is en met zorgorganisaties die begeleiding aanbieden, zoals Impegno, Avres en Eddee Zorgverlening.

Kwaliteitsstatuut

Mocht je geïnteresseerd zijn naar wie onze structurele samenwerkingspartners precies zijn, verwijzen wij je naar ons kwaliteitstatuut (zie hoofdstuk 8. Structurele samenwerkingspartners).