Psychologisch onderzoek

Bij Perspectief kan psychologisch onderzoek plaatsvinden. Hiervan kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden wanneer er een vermoeden is dat bepaalde klachten verklaard kunnen worden door een ontwikkelingsprobleem zoals ADHD of een autismespectrumstoornis, of door persoonlijkheidsproblematiek.

volwassenenonderzoek

Het aanbod van psychologisch onderzoek bij Perspectief bestaat uit:

De resultaten en de conclusie van het psychologisch onderzoek worden beschreven in een onderzoeksrapport, evenals een advies met betrekking tot de behandelmogelijkheden. Dit onderzoeksverslag wordt uitgebreid met de cliënt besproken en kan ook meegegeven worden.