ADHD Onderzoek

Wanneer iemand problemen ervaart in het functioneren als gevolg van beperkte aandacht, concentratieproblemen en/of impulsiviteit kan gedacht worden aan de aanwezigheid van ADHD.

Met behulp van psychologisch onderzoek kan er worden vastgesteld of er sprake is van ADHD. Hierbij wordt gebruik gemaakt van (screenings)vragenlijsten en een interview dat afgenomen wordt bij de cliënt en een ouder of andere bekende die veel weet over de ontwikkeling van de cliënt in de basisschoolleeftijd.

Daarnaast wordt er vaak gevraagd om schoolrapporten uit de basisschoolperiode mee te nemen ter informatie.