Autisme onderzoek

Wanneer er het vermoeden bestaat dat er sprake kan zijn van een autismespectrumstoornis, dan kan psychologisch onderzoek plaatsvinden middels vragenlijsten, een gestructureerd interview en aanvullend testonderzoek. Bij het interview worden vragen gesteld over het functioneren in de kindertijd en volwassenheid aan de cliënt zelf en een ouder of andere naaste, die veel weet over de ontwikkeling van de cliënt. Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen wordt er ook gekeken naar het intelligentieniveau van cliënt en de persoonlijkheidskenmerken. Als er sprake blijkt te zijn van een autismespectrumstoornis en behandeling/begeleiding is gewenst, dan wordt besproken met de cliënt of dat bij Perspectief geboden kan worden. Zo nodig kan er worden doorverwezen naar een organisatie die gespecialiseerd is in autismespectrumstoornissen en beter aansluit bij de vraag van de cliënt.