Kosten behandeling

 

  • Kinderen en jongeren

De behandeling van kinderen en jongeren wordt volledig vergoed onder de jeugdwet mits er sprake is van een DSM-5 diagnose en het past binnen de afspraken die wij met de gemeente waar u woont hebben gemaakt. Wij hebben een contract met de gemeentelijke regio’s Zuid-Holland-Zuid, West-Brabant-Oost, Rivierenland en Lekstroom. Voor meer informatie adviseren wij om contact op te nemen met ons secretariaat.

 

  • Volwassenen

Basisverzekering

Voor volwassenen valt de zorg onder de basisverzekering van de cliënt mits:

  • er sprake is van een geldige DSM-5 diagnose (zie hier welke diagnoses door zorgverzekeraars worden uitgesloten van vergoeding)
  • de cliënt een geldige verwijsbrief van een arts heeft
  • het past binnen de afspraken die wij met de zorgverzekeraar hebben gemaakt (zie hier een actueel overzicht van de zorgverzekeraars waar Perspectief een contract mee heeft).

 

Eigen risico

De kosten worden door de verzekeraar verrekend met het eigen risico van de cliënt en indien van toepassing het vrijwillig eigen risico. Indien je nog eigen risico of vrijwillig eigen risico open hebt staan in een kalenderjaar, brengt de zorgverzekeraar dat deel van de kosten bij je in rekening. Indien een behandeling start in het ene kalenderjaar en doorloopt in het volgende kalenderjaar, zal de zorgverzekeraar opnieuw je eigen risico (van het volgende kalenderjaar) aanspreken. Meer informatie hierover kun je hier vinden. 

 

Rekeningoverzicht

Na elk zorginhoudelijk contact met een behandelaar (telefonisch, via beeldbellen, face-to-face en/of via mail) brengt Perspectief de tijd die besteed is in rekening bij jouw zorgverzekeraar. Je ontvangt hiervan periodiek een overzicht van je zorgverzekeraar. Op dit rekeningoverzicht kun je terugzien wat er door Perspectief gedeclareerd is bij je zorgverzekeraar. Elke ‘zorgprestatie’ geleverd door een behandelaar van Perspectief staat hierop weergegeven. Voorbeelden van zorgprestaties zijn: intakegesprek, behandelgesprek, medicatieconsult maar ook: mail-contact en telefonisch contact.

De tarieven van deze zorgprestaties worden niet door Perspectief bepaald. Perspectief volgt de landelijke regels op van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). De NZA houdt aan dat de tarieven van de zorgprestaties afhangen van het beroep van de behandelaar en het soort prestatie. Meer informatie hierover kun je vinden op: https://www.zorgprestatiemodel.nl/

 

Zelf betalen

Alleen wanneer er geen sprake is van verzekerde zorg (het ontbreken van een DSM-5 diagnose of een diagnose die is uitgesloten van vergoeding vanuit de Zorgverzekeringswet) is het mogelijk om behandelsessies zelf te betalen. De prijs per sessie is het geldende NZA-tarief. Voor meer informatie hierover adviseren wij om contact op te nemen met onze backofficemedewerkers. Zij kunnen vertellen wat er voor jouw specifieke situatie mogelijk is.

 

Kosten wanneer blijkt dat Perspectief geen passend behandelaabod heeft

Helaas kunnen we niet iedereen die zich bij ons aanmeldt een passende behandeling bieden. Wel zullen wij proberen zoveel mogelijk met jou mee te denken over waar je wel een passende behandeling kunt krijgen. Zie hier onze exclusiecriteria voor meer informatie over problematiek waarvoor wij geen passend behandelaanbod hebben.

Voor volwassenen: het is goed om te weten dat er altijd kosten verbonden zijn aan contact met een behandelaar. Mocht na een screeningsintake blijken dat Perspectief geen passende plek voor je is, zullen de gemaakte kosten voor deze screeningsintake en eventuele andere contactmomenten met de intaker (via telefoon, mail of face-to-face) in rekening worden gebracht bij jouw zorgverzekeraar. Perspectief volgt hierin de tarieven zoals opgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. De kosten zijn afhankelijk van de soort prestatie, de duur van de contactmomenten en het beroep van de behandelaar die je hebt gesproken. Mocht het eigen risico voor het jaar waarin je een screeningsintake hebt nog niet op of aangesproken zijn, houd er dan rekening mee dat jij deze kosten zelf zal moeten betalen en dat het om een aanzienlijk deel van het eigen risico-bedrag zou kunnen gaan.