Angststoornissen

Angst is een emotie die iedereen ervaart als er sprake is van (dreigend) gevaar. Het zorgt ervoor dat ons lichaam zich klaarmaakt om weerstand te bieden aan deze situatie (vechten), eruit te ontsnappen (vluchten) of af te wachten (bevriezen). Dit is een gezonde reactie van ons lichaam en de angst is dan ook functioneel. Bij een angststoornis is de angstreactie ‘ongegrond’ of buiten proportie: de omstandigheden vormen geen aanleiding voor de (hevigheid van de) angst en heeft het een sterke invloed op het dagelijks functioneren. Men durft bijvoorbeeld niet meer naar drukke of sociale gelegenheden te gaan.

Er worden verschillende angststoornissen onderscheiden, waaronder:

  • sociale-angststoornis (aanhoudende angst om negatief beoordeeld te worden door andere mensen in sociale situaties)
  • agorafobie (angst om op een plaats of in een situatie te zijn van waaruit ontsnappen moeilijk (of gênant) kan zijn of waar geen hulp zou kunnen zijn in het geval dat iemand paniekachtige verschijnselen krijgt)
  • paniekstoornis (herhaaldelijk optreden van onverwachte paniekaanvallen)
  • gegeneraliseerde-angststoornis (buitensporige angst en oncontroleerbaar piekeren over verschillende, vaak alledaagse zaken (doemdenken))
  • specifieke fobie, bijvoorbeeld voor spinnen, hoogten of vliegen (behandeling hiervan wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar)
  • ziekteangst: angst voor het krijgen van een ernstige ziekte, hier continu alert op zijn, terwijl er geen of milde lichamelijke klachten aanwezig zijn.

Behandeling
Bij angststoornissen wordt er gebruik gemaakt van cognitieve gedragstherapie vanwege de wetenschappelijk bewezen effectiviteit. Bij deze behandelmethode worden de gedachten en het gedrag die de angst in stand houden onderzocht en behandeld. Geleerd wordt in hoeverre de angst reëel is en situaties worden opgezocht om de angst te leren overwinnen. Wanneer angsten zijn ontstaan na een negatieve ervaring kan de therapievorm EMDR toegepast worden. Bij EMDR wordt er op zoek gegaan naar akelige beelden die in de herinnering liggen opgeslagen en angstgevoelens oproepen. EMDR vermindert de lading van de herinneringen. In sommige gevallen kan in overleg eveneens medicatie aan het behandeltraject worden toegevoegd.

Voor meer informatie
https://www.vgct.nl/vgct.nl/public/over-cgt/patienteninformatie/paniek
https://nedkad.nl/voor-patienten-en-belangstellenden/angst/