Gevoelens van schuld en schaamte

Mensen kunnen in zeer sterke mate geplaagd worden door schuldgevoelens of gevoelens van schaamte. Schuldgevoelens kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de opvatting dat iemand vindt dat hij of zij tekort is geschoten, of een situatie anders had moeten aanpakken. Gevoelens van schaamte zijn vaak gerelateerd aan angst, waarbij men bang is niet geaccepteerd te worden. Als gevolg hiervan gaat men vaak bepaalde personen, gespreksonderwerpen of confrontaties uit de weg, of doorstaat men deze met veel spanning. Het kan zijn dat gevoelens van schuld en/of schaamte zo sterk zijn dat hierdoor stemmings- of angstklachten ontstaan. Het is ook mogelijk dat de gevoelens van schuld en schaamte juist het gevolg van stemmings- of angstklachten zijn.

Behandeling
Allereerst zal er met de cliënt gekeken worden naar waar de gevoelens van schuld of schaamte uit voortkomen. Hierbij wordt er rekening gehouden met de mogelijkheid dat deze klachten samenhangen met andere psychische klachten, zoals depressieve klachten of angstklachten. Afhankelijk van de uitkomst kan cognitieve gedragstherapie en/of EMDR gebruikt worden in de behandeling.