Onverwerkte traumatische gebeurtenissen (PTSS)

Iedereen kan in zijn leven een traumatische ervaring meemaken. Niet alleen slachtoffers, maar ook bijna-slachtoffers en toeschouwers kunnen een trauma oplopen.

Voorbeelden van traumatische ervaringen zijn seksueel trauma, oorlogen, gijzelingen, ongelukken, (natuur)rampen, roofovervallen, mishandeling, verkrachting, zelfdoding, verdrinking, pestervaringen of een gewelddelict. Een dergelijke gebeurtenis kan zoveel indruk maken dat iemand het niet kan verwerken. 

Klachten na een onverwerkte traumatische gebeurtenis

Wanneer iemand een ingrijpende gebeurtenis meemaakt dan kan dit veel impact hebben op het functioneren. Je kunt last krijgen van herbelevingen en nachtmerries, overmatige alertheid en schrikachtigheid. Vaak wordt terugdenken aan de gebeurtenis vermeden en ook bezigheden of situaties die doen denken aan de gebeurtenis worden uit de weg gegaan. Als gevolg hiervan kan de angst met betrekking tot de ingrijpende gebeurtenis nog verder toenemen en beïnvloedt dit het verwerkingsproces.

Bij een onverwerkt trauma kan er sprake zijn van de volgende symptomen: de gebeurtenis wordt steeds opnieuw herbeleefd (in flashbacks of nachtmerries); de persoon probeert de bijbehorende gevoelens niet te voelen en vermijdt zaken die hem of haar hieraan herinneren; er is sprake van een verhoogde prikkelbaarheid en de neiging om zichzelf terug te trekken en moeilijke situaties te ontwijken. Tevens kan er sprake zijn van gejaagdheid, nervositeit, agressiviteit of van psychosomatische klachten (bijvoorbeeld hoofdpijn, rugpijn, slapeloosheid).

Het kan verstandig zijn om in dergelijke situaties hulp te zoeken om het trauma te verwerken.

Behandeling van onverwerkte traumatische gebeurtenissen

Na een intakegesprek kan worden vastgesteld op welke wijze iemand het best geholpen kan worden. Bij onverwerkte traumagerelateerde klachten zijn er diverse effectief bewezen methoden voor behandeling.

Een mogelijke behandelvorm is EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat dit een effectieve behandeling is bij klachten voortkomend uit een of meerdere traumatische ervaringen. Voor meer informatie over deze therapievorm verwijzen wij naar de website van de vereniging van EMDR.

Het is ook mogelijk dat bij deze klachten cognitieve gedragstherapie (CGT) wordt ingezet in plaats van of naast EMDR.

ROM- en Effectmeting

De effecten van de behandeling zullen we meten door middel van vragenlijsten.

De effectmetingen ondersteunen je behandelaar bij het opstellen van het behandelplan en het volgen van tussentijdse resultaten. Het doel van de effectmetingen is om gedurende de behandeling informatie te verzamelen om daarmee de behandeling en het behandelbeleid te volgen en eventueel aan te passen. We meten op drie momenten: voor de start van de behandeling, tussentijds en bij ontslag.