Autisme onderzoek

Wanneer er vermoedens bestaan dat er sprake is van een stoornis in het Autismespectrum, dan kan Perspectief hier uitgebreid onderzoek naar doen.

Doorgaans doen we dit als onderdeel van een behandeling, maar het onderzoek kan ook los plaatsvinden als daar een gerichte verwijzing voor is.

Het autismeonderzoek bestaat uit meerdere gesprekken en een gestructureerd interview, individueel met de cliënt en met naasten van de cliënt die een beeld kunnen geven over de cliënt in het heden en verleden. Daarnaast zullen er enkele vragenlijsten worden afgenomen. Op basis van deze gegevens wordt waar mogelijk een diagnose gesteld met een bijpassend behandeladvies, welke we in een gesprek terugkoppelen aan de cliënt. Voorts stellen we een onderzoeksverslag op voor de verwijzer.