Persoonlijkheidsonderzoek

Wanneer er vermoedens bestaan dat er sprake is van persoonlijkheidsproblematiek, dan kan Perspectief hier uitgebreid onderzoek naar doen.

Doorgaans doen we dit als onderdeel van een behandeling, maar het onderzoek kan ook los of als second opinion plaatsvinden als daar een gerichte verwijzing voor is.

Het persoonlijkheidsonderzoek bestaat uit meerdere individuele gesprekken, soms in combinatie met een of meerdere gesprekken met een ouder / verzorger / partner. Daarnaast zullen er een aantal vragenlijsten worden afgenomen. Op basis van deze gegevens stellen wij een uitgebreide onderzoeksverslag op waarin tevens de diagnose(s) en adviezen ten aanzien van een eventuele behandeling opgenomen worden. Deze rapportage zal in een uitgebreid gesprek teruggekoppeld worden aan de cliënt.