Negatief zelfbeeld

Sommige mensen hebben last van een negatief zelfbeeld. Zij vinden zichzelf niet competent genoeg, saai of onaantrekkelijk. Het gevolg van dit negatieve zelfbeeld kan zijn dat iemand zich terughoudend opstelt in sociaal contact en moeite heeft met het aangeven van eigen grenzen (subassertief gedrag). Een andere mogelijkheid is dat men probeert het negatieve zelfbeeld te compenseren door zich overmatig in te zetten (perfectionisme) of de aanwezigheid heel nadrukkelijk te laten blijken (zichzelf overschreeuwen).

Behandeling
Tijdens een individuele behandeling kan er gewerkt worden aan het ontwikkelen van een realistisch zelfbeeld middels cognitieve gedragstherapie. Er wordt geleerd om positief over zichzelf te denken zonder allerlei eisen aan zichzelf te stellen en zonder steeds goedkeuring van anderen nodig te hebben. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van de positieve persoonlijke eigenschappen die aanwezig zijn. Er is tevens de mogelijkheid om deel te nemen aan de groepsgewijze zelfbeeldtraining. De groepsbehandeling bestaat uit zes bijeenkomsten en een terugkombijeenkomst.