ADHD

ADHD is de engelse afkorting van Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ofwel een aandachtsstoornis met hyperactiviteit. Mensen met ADHD hebben dermate last van concentratiezwakte, rusteloosheid en impulsiviteit dat zij hierdoor ernstig worden gehinderd in hun dagelijks leven. De stoornis manifesteert zich vanaf de vroege jeugd en blijft vaak bestaan tot in de volwassenheid. Het is een veel voorkomende stoornis, die ongeveer 3 tot 5 procent van alle kinderen en 2 tot 4 procent van alle volwassenen treft.

ADHD gaat in 50 procent van de gevallen samen met andere stoornissen en problemen, zoals opstandig gedrag, angst, stemmingswisselingen, leerproblemen, problemen met de motorische coördinatie en tics. Er zijn aanwijzingen dat een niet (goed) behandelde patiënt met AD(H)D in de loop van zijn leven een hogere kans heeft op het ontwikkelen van een bijkomende stoornis.

Behandeling
De behandeling zal bestaan uit een combinatie van medicatie als gesprekstherapie. Samen met de huisarts of psychiater worden de mogelijkheden van medicatie onderzocht en wordt het gebruik hiervan geëvalueerd. In de gesprekstherapie wordt geleerd om te gaan met de AD(H)D door middel van cognitieve gedragstherapie. Waaronder het aanleren adequate coping vaardigheden zoals planning, maar ook wordt er stil gestaan bij de problemen die voort gekomen zijn door de ADHD.

ROM- en Effectmeting
De effecten van de behandeling zullen we meten door middel van vragenlijsten. De effectmetingen ondersteunen uw behandelaar bij het opstellen van het behandelplan en het volgen van tussentijdse resultaten. Het doel van de effectmetingen is om gedurende de behandeling informatie te verzamelen om daarmee de behandeling en het behandelbeleid te volgen en eventueel aan te passen. We meten op drie momenten: voor de start van de behandeling, tussentijds en bij ontslag.