Agressie en gedragsproblematiek

Iedereen wordt wel eens kwaad of heeft een woedeaanval, maar sommige mensen lijken op zo’n moment volledig de controle over zichzelf te verliezen. De woede staat dan niet meer in verhouding tot de gebeurtenissen die ertoe hebben geleid. Vaak begrijpt de persoon later niet hoe hij tot zijn daden is gekomen en heeft er spijt van. Als dit het geval is kan therapie helpen.

Behandeling
In de therapie wordt uitgezocht wat deze heftige uitbarstingen veroorzaakt en zal, door middel van zelfcontroletechnieken, worden gewerkt aan het terugpakken van de controle over de eigen impulsen.

ROM- en Effectmeting
De effecten van de behandeling zullen we meten door middel van vragenlijsten. De effectmetingen ondersteunen uw behandelaar bij het opstellen van het behandelplan en het volgen van tussentijdse resultaten. Het doel van de effectmetingen is om gedurende de behandeling informatie te verzamelen om daarmee de behandeling en het behandelbeleid te volgen en eventueel aan te passen. We meten op drie momenten: voor de start van de behandeling, tussentijds en bij ontslag.