Assertiviteitsproblematiek

Er zijn veel mensen die moeite hebben om voor zichzelf op te komen. Zij vinden het lastig om hun grens aan te geven en ‘nee’ te zeggen. Evenmin zullen zij snel geneigd zijn om hun mening te geven of anderen aan te spreken op hun gedrag. Vaak zijn deze mensen geneigd zichzelf weg te cijferen in het contact met anderen.

Behandeling
Voor mensen die dit herkennen, biedt Perspectief een groepsgewijze assertiviteitstherapie. Tijdens deze therapie die ongeveer om de 8 weken opnieuw start, wordt er aan de slag gegaan met vaardigheden om gemakkelijker contact met anderen te leggen en te houden, een ander aan te kunnen spreken. Daarnaast is er tevens aandacht voor het omgaan met kritiek, inzicht verkrijgen in eigen gedrag in sociale situaties en het kenbaar maken van eigen grenzen. Ten slotte wordt er in de therapie aandacht besteed aan het uiten van gevoelens en het reageren op gevoelens (met name boosheid) van anderen. Alle interventies zijn gebaseerd op de cognitieve gedragstherapie.

Het is ook mogelijk om in de behandeling individueel aandacht te besteden aan deze klachten, echter ervaring leert dat de meeste mensen juist gebaat zijn bij de groepsgewijze aanpak, omdat het de cliënt beter in de gelegenheid stelt te oefenen met datgene dat geleerd wordt.

Bij interesse in deelname aan deze groepstherapie kan dit besproken worden met de behandelaar of contact opnemen met ons secretariaat. Deelname aan de groepstherapie naast het volgen van een individuele behandeling bij een van onze behandelaren behoort tot de mogelijkheden. Klik hier voor de startdata van de training.

ROM- en Effectmeting
De effecten van de behandeling zullen we meten door middel van vragenlijsten. De effectmetingen ondersteunen uw behandelaar bij het opstellen van het behandelplan en het volgen van tussentijdse resultaten. Het doel van de effectmetingen is om gedurende de behandeling informatie te verzamelen om daarmee de behandeling en het behandelbeleid te volgen en eventueel aan te passen. We meten op drie momenten: voor de start van de behandeling, tussentijds