Autismespectrum stoornissen

Mensen met autisme hebben een stoornis in het functioneren van de hersenen. Met name de informatieverwerking uit de sociale omgeving verloopt verstoord. Dit is terug te zien in diverse ontwikkelingsgebieden, zoals de sociaal-emotionele ontwikkeling, de verstandelijke ontwikkeling, de spraak- en taalontwikkeling en de motorische ontwikkeling.

Invloed van autisme op het dagelijks leven
Autisme is een stoornis waar men mee kan leren om te gaan. Door het creëren van een rijke en groeizame omgeving, doelgerichte stimulatie en door speciaal onderwijs is het mogelijk de ontwikkeling te stimuleren en de leefsituatie van het kind en de ouders aanzienlijk te verbeteren. Het beloop op de lange termijn is erg verschillend. Sterk van invloed daarop zijn de taalontwikkeling, de intelligentie en de mate van zich aan kunnen passen in sociale situaties.