Concentratieproblemen en andere cognitieve stoornissen

Cognitieve functies worden ook wel ‘kennende functies’ genoemd. Hiermee worden functies bedoeld die te maken hebben met het verwerken van informatie en je in staat stellen tot leren, intelligent gedrag.

Bijvoorbeeld aandacht en concentratie, oriëntatie, waarnemen, denken, inprenten, herinneren, plannen maken, problemen oplossen, handelen, vaardigheden, het nemen van initiatieven en inzicht in de eigen situatie.

Een cognitieve stoornis is een stoornis in een of meer cognitieve functies. Dit kan problemen opleveren met het geheugen, taal, gedrag en het oplossen van problemen. Een cognitieve stoornis kan tijdelijk of blijvend zijn.
Tijdelijke cognitieve stoornissen komen bijvoorbeeld voor bij psychische problemen zoals depressie. Ook kunnen ze een lichamelijke oorzaak hebben, bijvoorbeeld een ontregelde stofwisseling of een blaas- of longontsteking. Vooral oudere mensen zijn hier gevoelig voor.

Voorbeelden van blijvende stoornissen zijn de diverse vormen van dementie, de ziekte van Korsakov en de gevolgen van ander niet aangeboren hersenletsel.

Bij Perspectief zal er door middel van onderzoek eerst vastgesteld worden om welke cognitieve problemen het gaat en daarbij een passend behandelplan bij opstellen.