Negatief zelfbeeld

Sommige mensen hebben last van een negatieve eigenwaarde. Zij vinden zichzelf niet competent genoeg, saai of onaantrekkelijk. Het gevolg van dit negatieve beeld kan zijn dat iemand zich terughoudend opstelt in het sociale verkeer en/of gemakkelijk over zijn eigen grenzen laat gaan (subassertief gedrag). Aan de andere kant zijn er ook mensen die proberen hun negatieve beeld te compenseren door zich overmatig in te zetten (perfectionisme) of hun aanwezigheid heel nadrukkelijk te laten blijken (over-schreeuwen).

Behandeling
In de intakefase wordt er onderzocht of het negatief zelfbeeld in het teken staat van een andere psychische stoornis of tot deze leidt, zoals een depressie. Zo ja dan zal de behandeling van een negatief zelfbeeld worden opgenomen in het zorgpad depressie.

Tijdens een individuele behandeling kan gewerkt worden aan het ontwikkelen van een realistisch zelfbeeld middels cognitieve therapie. Er is tevens de mogelijkheid om deel te nemen aan de groepsgewijze Zelfbeeldtherapie. In deze groepstherapie staat de vraag centraal hoe de cliënt positief over zichzelf kan denken zonder allerlei eisen aan zichzelf te stellen en zonder steeds goedkeuring van anderen nodig te hebben. De therapie is bedoeld voor mensen die op een of andere manier worstelen met hun zelfwaardering. Klik hier voor de start data van de zelfbeeld therapie.

ROM- en Effectmeting
De effecten van de behandeling zullen we meten door middel van vragenlijsten. De effectmetingen ondersteunen uw behandelaar bij het opstellen van het behandelplan en het volgen van tussentijdse resultaten. Het doel van de effectmetingen is om gedurende de behandeling informatie te verzamelen om daarmee de behandeling en het behandelbeleid te volgen en eventueel aan te passen. We meten op drie momenten: voor de start van de behandeling, tussentijds en bij ontslag.