Opvoedingsproblematiek

Opvoeden gaat lang niet altijd vanzelf. Elke ouder vraagt zich wel eens af hoe er het beste met de kinderen kan omgaan. Twijfels over de juiste aanpak kunnen in elke opvoedsituatie ontstaan, bijvoorbeeld hoe om te gaan met druk of tegendraads gedrag van het kind, het niet willen eten of op tijd naar bed gaan of het niet houden aan afspraken. Ouders kunnen het gevoel hebben dat ze de strijd aangaan met hun kind, zonder dat zij dit zelf willen. Een ouder kan zich hierdoor machteloos gaan voelen. De sfeer in huis wordt negatief beïnvloedt. Er kan een negatieve spiraal ontstaan waar de ouder zelf niet uitkomt.

Welke opvoedingsproblemen zich voordoen, hangt af van de leeftijd en het karakter van het kind, maar ook van de opvoedingsstijl en de verwachtingen van ouders. Sommige kinderen hebben een andere ‘gebruiksaanwijzing’  dan andere kinderen. Deze ‘gebruiksaanwijzing’ kan verschillen per kind in een gezin. Dit maakt het voor ouders lastig om hun opvoeding adequaat af te stemmen op hun kind. Er kunnen vragen naar voren komen als: ‘is het gedrag van mijn kind wel passend bij zijn of haar leeftijd?’ Of: ‘hoe kan ik op dit gedrag reageren?’.

In dergelijke gevallen is het goed om advies te vragen. Tijdens een aantal gesprekken wordt er met de ouders gekeken waar zij tegenaan lopen in de opvoeding. Samen wordt er naar oplossingen gezocht die passen bij ouders en kind. Ouders worden ingezet om het gedrag van het kind te verbeteren door anders met hun kind om te gaan. Op deze manier wordt de negatieve spiraal doorbroken. Soms is er meer nodig om te achterhalen wat de oorzaak is van het gedrag van het kind. Een psychologisch onderzoek kan dan geïndiceerd zijn. Bij duidelijkheid over de oorzaken van het gedrag kunnen wij advies geven over de best passende vorm van hulpverlening.