Overbelastingsklachten en werkproblemen

Wanneer iemand een lange periode te veel van zichzelf gevraagd heeft, door stress of een reeks van onverwachte gebeurtenissen, kan zowel het hoofd als het lijf gaan protesteren. Het belangrijkste verschijnsel van overbelasting is vermoeidheid. Tevens is er vaak sprake van concentratieproblemen, slaapproblemen, prikkelbaarheid, vergeetachtigheid en moeite met ontspannen. Ook lichamelijke klachten zoals rugpijn, hoofdpijn of misselijkheid kunnen optreden. Vaak wordt er bij deze klachten gesproken over een burn-out. Dit is echter geen officiële diagnose.

Behandeling
Behandeling middels cognitieve gedragstherapie is effectief bij overbelastingsklachten. De behandeling richt zich op het verminderen van geestelijke overbelasting, het onderzoeken van persoonlijke doelen met betrekking tot werk en het voorkómen van terugval. Er wordt gewerkt aan het verminderen van de spanningsklachten, een gezonde leefstijl en het verbeteren van het slaappatroon. Daarnaast worden negatieve gedachten die van invloed zijn op het functioneren onderzocht en waar nodig bijgesteld. Als er sprake is van moeite om de eigen grenzen aan te geven aan anderen, dan kan assertiviteitstherapie helpen om dit te leren.

NB: Sinds 2013 worden werkgerelateerde problemen niet meer vanuit de basiszorgverzekering vergoed. Omdat het niet altijd duidelijk is of de problemen voortkomen uit werk of dat de problemen op het werk worden veroorzaakt door andere psychische problemen, adviseren wij om dit in een intakegesprek te bespreken met de psycholoog.