Angststoornissen

Vanuit de ontwikkeling van een kind gezien, is het heel normaal om op bepaalde leeftijden bepaalde angsten te hebben. Zo zijn kinderen rond de kleutertijd bijvoorbeeld bang voor monsters en spoken. De meeste kinderen groeien hier vanzelf overheen. Maar soms blijft een angst bestaan. Of neemt de angst zelfs toe. Wanneer angst niet passend bij de leeftijd lijkt en het leven van het kind (en de ouders) gaat beheersen is het verstandig om hulp in te schakelen.

Er worden verschillende angststoornissen onderscheiden, waaronder:

  • Sociale fobie bijvoorbeeld: Kinderen die niks durven te zeggen in de klas, of die niet met vriendjes durven te spelen uit angst voor afwijzing
  • Paniekstoornis
  • Generaliseerde angststoornis
  • Posttraumatische stressstoornis
  • Obsessieve-compulsieve stoornis
  • Specifieke fobie, bijvoorbeeld: Angst voor honden, alleen slapen of donker, vliegangst, naalden etc.

Daarnaast bestaan er nog een aantal angststoornissen uit de categorie angststoornis NAO:

  • Faalangst
  • Verlatingsangst

Behandeling
Uit onderzoek blijkt dat cognitieve gedragstherapie een effectieve behandelvorm is. In de behandeling wordt gekeken hoe stap voor stap de angsten aangepakt kunnen worden (ook wel exposure genoemd). Wanneer de ontwikkeling van het kind het toelaat wordt aandacht besteed aan de achterliggende gedachten die de angst in stand houden. Bij angsten die zijn ontstaan na een negatieve ervaring kan de therapievorm EMDR ingezet worden. Bij EMDR wordt er op zoek gegaan naar nare beelden die nog in je herinnering liggen opgeslagen en die angstgevoelens oproepen. Vervolgens helpt EMDR om deze lading van de herinneringen af te halen. Voor meer informatie zie de site van de vereniging voor EMDR.