Autismespectrum stoornissen

Mensen met autisme bekijken en interpreteren de wereld anders dan anderen. Dat kan soms voor problemen zorgen. Problemen in de sociale interactie, in het vermogen om zich in te leven in de gevoelens van anderen en in de communicatie. Voor iemand met autisme is de wereld om hen heen ongelofelijk ingewikkeld. Er bestaan verschillende vormen van autisme, met elk hun eigen aanvullende kenmerken. De meest voorkomende vormen zijn zogenaamd klassiek autisme, PDD-NOS en Asperger. Omdat er zoveel verschillende soorten autisme zijn, wordt er tegenwoordig gesproken over een Autisme Spectrum Stoornis (ASS).

Behandeling
Behandeling van een autisme spectrum stoornis start met het doen van goede diagnostiek. Wij kunnen onderzoek doen om te kijken of het kind ASS heeft en zo ja, welke vorm van ASS het kind dan heeft. Als de diagnose gesteld is, kan behandeling opgestart worden. De behandeling richt zich, afhankelijk van de leeftijd van het kind, in meer of mindere mate op de ouders. Het kind zal zelf moeten leren omgaan met ASS maar heeft ondersteuning van ouders nodig. Soms weten ouders al goed met het gedrag van hun kind om te gaan. Dan richt ouderbegeleiding zich op ‘de puntjes op de i’ zetten. Indien ouders akkoord gaan zal het onderzoek ook met de leerkracht besproken worden. Om op die manier samen met de leerkracht de aanpak in de klas aan te passen op de behoeften van het kind. Ervaring leert dat ook leerkrachten vaak al goed inspelen op het gedrag van het kind. Wij kunnen helpen om hierin de ‘puntjes op de i’ te zetten.

Een stoornis in het autisme spectrum is niet te genezen. Wel kan medicatie bijvoorbeeld helpen om wat minder druk te zijn, of emoties wat beter onder controle te hebben. Wij bekijken in overleg met het kind en ouders hoe ze het beste met de ASS om kunnen gaan.