Medisch onverklaarde lichamelijke klachten

Wanneer na adequaat medisch onderzoek geen of onvoldoende verklaring voor de klachten van een kind gevonden kunnen worden, spreken we van medisch onverklaarde lichamelijke klachten. Dat er geen medische oorzaak gevonden is, betekent niet dat dit het bewijs is voor een psychische oorzaak. Lichamelijke klachten kunnen door psychische factoren worden veroorzaakt, in stand gehouden of verergerd. Lichamelijk onverklaarde klachten bij kinderen zijn bijvoorbeeld hoofdpijn, buikpijn en duizeligheid. Soms zelfs zo erg dat ze tot schoolverzuim kunnen leiden.

Maar ook wanneer misschien wel bekend is wat er aan de hand is, maar er geen behandelmogelijkheden voor zijn, of wanneer het kind veel pijn heeft, kan een psycholoog hulp bieden. Niet door de pijn te verminderen, maar door de manier waarop ouders en het kind met de pijn omgaan te veranderen. Ouders voelen zich vaak machteloos en langs de zijlijn staan. Ook met het kind kunnen we gesprekken voeren over hoe die het beste met de pijn om kan gaan.

Behandeling
Voor de behandeling van lichamelijk onverklaarde klachten zijn de gevolgen van de klachten belangrijker dan de oorzaken. In een behandeling kan worden gewerkt aan het vinden van een manier om met de klachten en de beperkingen om te gaan. Het treffen van passende maatregelen kunnen bijdragen aan het vergroten van de kwaliteit van leven.

Afhankelijk van de lichamelijke klacht en hoe ouders hiermee omgaan, zullen ouders meer of minder intensief bij de behandeling worden betrokken.