Moeite met leren

Sommige kinderen hebben moeite met leren. Dit uit zich niet alleen in lage cijfers maar bijvoorbeeld ook in internaliserend, of juist externaliserend gedrag. Vaak hebben schoolresultaten grote invloed op het zelfbeeld van een kind. Maar ook het inslapen of doorslapen kan problematisch zijn vanwege piekeren over de school. Of het kind ontwikkeld somatische klachten, met name op de ochtenden voordat het naar school moet. Het kan zelfs zover gaan dat een kind niet meer naar school durft.

Problemen met leren kunnen allerlei oorzaken hebben. Van een te hoog schoolniveau, tot een verkeerde leerstrategie, tot dyslexie tot depressie. Alles heeft invloed op de schoolresultaten van het kind. Wanneer concentratieproblemen de meeste last veroorzaken is het aan te raden om hier verder te lezen.

Behandeling
Wanner de cijfers van het kind, zorgen baren, kunt u het kind naar ons doorverwijzen. We proberen samen met ouders en het kind te ontdekken hoe het komt en wat we kunnen doen om te zorgen dat het leren makkelijker wordt. Het kan zijn dat er bijvoorbeeld een intelligentieonderzoek afgenomen word. Maar het is ook goed mogelijk dat het kind middels Cognitieve Gedragstherapie behandeld wordt. Wat we niet kunnen is het uitvoeren van een dyslexie-onderzoek.

De rol van ouders en school zal erg afhangen van de oorzaak van de problemen. Indien nodig, zullen ouders en/of de school intensief bij de behandeling betrokken worden.