Pesten en social media

Gepest worden, kan een groot effect hebben op het kind. Of het nu op de ‘traditionele’ manier of via de social media plaats vindt. Het kind kan boos worden op de pesters, maar bijvoorbeeld ook op zichzelf (‘hoe had ik zo stom kunnen zijn’). Maar ook verdriet en schaamte zijn veel gehoorde emoties rondom pesten. In veel gevallen leidt pesten tot onzekerheid. Soms zelf zo erg dat het kind niet meer naar school durft te gaan.

Behandeling
Kinderen die het slachtoffer zijn geworden van pesterijen kunnen we op verschillende manieren behandelen. Soms maken we hierbij gebruik van EMDR, om de nare herinneringen aan het pesten wat minder emotioneel te maken. Soms bestaat de behandeling uit CGT, gericht op het weerbaarder maken van en leren opkomen voor zichzelf. Soms richt de behandeling zich middels CGT op het weer naar school durven gaan.

De rol van ouders en school tijdens de behandeling zal afhangen van de leeftijd van het kind en de aard van de klachten. Indien nodig zullen ouders en school bij de behandeling worden betrokken.