Stemmingsstoornissen

Iedereen is wel eens somber maar sommige kinderen zijn dit dagelijks. Ze hebben nergens meer zin in, zijn prikkelbaar, trekken zich terug uit het sociale contact en hebben moeite om zich te concentreren op school of huiswerk. Soms zijn er kinderen die zichzelf verwonden of die aangeven liever dood te zijn.

De bovenstaande klachten kunnen de ontwikkeling van een kind belemmeren. Een kind krijgt problemen op school, zit veel alleen op een kamer of achter de computer of heeft veel ruzies.

Behandeling
Uit onderzoek blijkt dat cognitieve gedragstherapie een effectieve therapievorm is. De behandeling is erg afhankelijk van de leeftijd van een kind. Over het algemeen wordt gewerkt aan het verminderen van de somberheid, door aandacht te besteden aan het opdoen van positieve ervaringen. Wanneer een kind ertoe in staat is zal met behulp van cognitief therapeutische technieken gewerkt worden aan de negatieve gedachten, afgestemd op de leeftijd van het kind.

De rol van ouders en school tijdens de behandeling zal afhangen van de leeftijd van het kind en de klachten van het kind.