Intelligentieonderzoek

Sommige kinderen hebben grote moeite om mee te komen op school. Ze leren keihard, maar halen niet de bijbehorende cijfers. Of, omdat ze weten dat het toch geen zin heeft, leren ze helemaal niet meer. Of ze gaan zelfs niet meer naar school. Sommige kinderen worden boos en opstandig omdat het op school te makkelijk of juist te moeilijk voor ze is.

In al deze gevallen, en in nog veel meer gevallen, kan het verhelderend zijn om een intelligentieonderzoek bij het kind te laten uitvoeren. Vanuit de resultaten van het onderzoek kan vervolgens de juiste behandeling worden ingezet.

Ook onderzoek start altijd met een intakegesprek met zowel ouders als het kind. Op basis van de intake maken wij een inschatting of we genoeg aanknopingspunten voor onderzoek zien.

De resultaten van het onderzoek koppelen we terug in een adviesgesprek. Ook noteren we onze bevindingen in een onderzoeksverslag, wat ouders mee naar huis krijgen. Indien gewenst kunnen we de bevindingen samen met ouders op school aan de leerkracht toelichten.

Indien ouders toestemming geven, ontvangt school een beknopte samenvatting van de resultaten van het onderzoek.