Medicatie

In sommige gevallen kan het wenselijk zijn om de psychologische behandeling te ondersteunen met behulp van medicatie. Bijvoorbeeld wanneer uit onderzoek blijkt dat er bij het kind sprake is van ADHD. Maar medicatie is niet alleen bij ADHD aan de orde. Ook bijvoorbeeld bij heftige angst of paniek kan medicatie een helpende hand bieden.

Onze kinder- en jeugdpsychiater schrijft de medicatie voor. Dit gebeurt altijd in overleg met het kind en de ouders. In sommige gevallen zal bijvoorbeeld aan de leerkracht gevraagd worden welk effect van de medicatie gezien wordt.